ASSİSTED HATCHİNG (ZAR İNCELTME) – Op. Dr. Ufuk Yılmaz

ASSİSTED HATCHİNG (ZAR İNCELTME)

Transfer edilen embriyoların etrafındaki zar, blastokist aşamasına geldiğinde kendiliğinden çatlamakta veya delinmektedir. Buna hatching denilmektedir. Zarın delinmesiyle birlikte blastokist zarın dışına çıkarak endometrium dokusu ile doğrudan temas etmekte ve tutunma işlemi gerçekleşmektedir. Bazı durumlarda bu olayın zorlaştığı veya gerçekleşemediği düşünülmektedir. Tüp bebek uygulamalarında embriyo transferi yapılmadan önce embriyonun etrafındaki dış zarın inceltilmesi veya tam olarak delinmesi işlemine Assisted Hatching denilmektedir. Zona Pellucida’da açılacak bir delik, doğal Hatching’i kolaylaştırmaktadır. Bu işlemi yapmaktaki amaç embriyonun tutunma şansını (implantasyon) arttırmaktır. Özellikle dondurulup çözülmüş embriyoların dış zarlarına bu işlemin yapılması şarttır.

ASSİSTED HATCHİNG (ZAR İNCELTME) nedir?

Assisted Hatching İşlemi çeşitli yöntemlerle yapılabilir (mekanik, asit tyroide kullanarak veya lazerle). Bizim merkezimizde lazerle Assisted Hatching yapılmaktadır . Güvenilir ve kullanışlı bir tekniktir.

• Tekrarlayan IVF başarısızlığı varsa
• Kadın yaşı 35’ten büyükse
• Dondurulmuş embriyo transferi öncesi
• Kalın zona pellucida varlığında (>15 µm)
• Anormal Zona Pellucida özellikle oval yapıdaki oosit ve embriyolarda Zona Pellucida tamamen veya kısmen çift katlı olabilir.
• Koyu sitoplazma
• Yaygın sitoplazmik fragmantasyon durumunda Assisted Hatching mutlaka yapılmalıdır.