ვიდეო – Op. Dr. Ufuk Yılmaz

ვიდეო

რა არის ახალი ინვიტრო განაყოფიერების მკურნალობის შესახებ?

ინვიტრო განაყოფიერების საინტერესო ფაქტები?

ინვიტრო განაყოფიერების დროს გარე ორსულობის რისკი არსებობს?

 ინვიტრო განაყოფიერების მეორედ ცდა როდისთვის არის შესაძლებელი?

 ინვიტრო განაყოფიერების მეორედ ცდა როდისთვის არის შესაძლებელი?

 ინვიტრო განაყოფიერების მეორედ ცდა როდისთვის არის შესაძლებელი?

ინვიტრო განაყოფიერებაზე მკურალობა როდის იწყება?

ინვიტრო განაყოფიერების მცდელობა ფოლეკულების რაოდენობას ამცირებს?

ინვიტრო განაყოფიერების დროს დიეტა აუცილებელია?

Ჰისტეროსკოპია ყოველთვის აუცილებელია?

რამდენჯერ შეიძლება სცადო ინვიტრო განაყოფიერება?