ემბრიონის გადაცემა

განაყოფიერებულ კვერცხუჯრედს ემბრიონი ეწოდება. ემბრიონების მონიტორინგი ლაბორატორიაში ხდება და ემბრიონის გადაცემა ხდება მე -3 ან მე -5 დღეს, ემბრიონების რაოდენობისა და ხარისხის მიხედვით. ამასთან, კარგი ლაბორატორიული პირობების მქონე ცენტრებში, ემბრიონის შენარჩუნება შესაძლებელია მე -5 დღემდე და გადაიქცეს ხარისხის მე -5 დღის ემბრიონად, ანუ ბლასტოცისტად. ჩვენს კლინიკაში, ემბრიონის გადატანას უფრო ძლიერად ვაკეთებთ მე -5 დღეს, ანუ ბლასტოცისტის ეტაპზე. ამასთან, თუ ემბრიონების რაოდენობა შეზღუდულია და არჩევანი არ არის, ჩვენ გირჩევნიათ მე –3 დღის გადაცემა. ემბრიონის გადაცემის უპირატესობა მე -5 დღეს არის ის, რომ ორსულობის შანსი დამატებით 10-15% -ით მეტია, ვიდრე მე -3 დღის გადაცემა და ის საშუალებას აძლევს აირჩიოს სწორი ემბრიონი. ამ გზით შესაძლებელია 35% წლამდე ასაკის პაციენტებში ორსულობის დაახლოებით 50% ალბათობა ერთჯერადი ემბრიონის გადაცემით. იმის გამო, რომ IVF აპლიკაციებში, პირდაპირი კავშირია გადატანილი ემბრიონების რაოდენობასა და კლინიკურ ორსულობას შორის. გადატანილი ემბრიონების რაოდენობის ზრდასთან ერთად, ორსულობის შანსი იზრდება, ამასთან, მრავლობითი ორსულობის მაჩვენებელიც იზრდება.

რამდენი ემბრიონის გადაცემა ხდება?

მრავალჯერადი ორსულობის დროს იზრდება სხვადასხვა გართულებების მაჩვენებელი, განსაკუთრებით მუცლის მოშლისა და ნაადრევი მშობიარობის დროს. ამიტომ, მიზანი არის ორსულობის უმაღლესი შანსის მიღწევა მრავალჯერადი ორსულობის შანსის გაზრდის გარეშე. მრავლობითი ორსულობის საშიშროების გამო, ევროპის ქვეყნების უმეტეს ნაწილში გადატანილი ემბრიონების რაოდენობის კანონიერი ზღვარია. არსებობს რეკომენდაცია, რომ ჩვენს ქვეყანაში ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გადაცემული ემბრიონების რაოდენობა არ უნდა იყოს 2-ზე მეტი გარკვეულ პირობებში. ჩვენს ცენტრში განვსაზღვრავთ ემბრიონის რაოდენობას, რომელიც უნდა გადავიდეს პაციენტის ცოდნის შესაბამისად, ქალის ასაკის, ემბრიონის ხარისხისა და ადრე ჩატარებული ინ ვიტრო განაყოფიერების რაოდენობის შესაბამისად.

რამდენ დღეში უნდა გაკეთდეს ემბრიონის გადაცემა?

ემბიოს გადატანის დღეს არ არის საჭირო რაიმე სპეციალური პრეპარატის გაკეთება, გარდა შარდისგან გამოწურვისა. ემბრიონის გადაცემა ჩვეულებრივ ძალიან მარტივი პროცესია და საშუალოდ 5 წუთი სჭირდება, მომზადების ჩათვლით. ემბრიონის გადასაყვანად, პირველ რიგში, ვაკუუმი იდება საშოში, მას შემდეგ, რაც საშო სწორად გაიწმინდა სველი გაზით, საშვილოსნოს ყელი გარეცხილია სპეციალური კულტურის სითხით. ემბრიოლოგს მოაქვს ემბრიონები კათეტერში გადასაყვანად, ლაბორატორიიდან მოაქვს და გადატანა ტარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ზოგადად უმტკივნეულო პროცედურაა, შეიძლება ზოგჯერ იყოს მსუბუქი კრუნჩხვის ტკივილი. ანესთეზია ძნელად არის საჭირო. ნახევარსაათიანი დასვენების შემდეგ განყოფილებაში პაციენტის დაბრუნება შესაძლებელია სახლში. თქვენ უნდა გააგრძელოთ ჩვენი ექთნების მიერ აღწერილი მედიკამენტები. ორსულობის ტესტი (ბეტა- hCG სისხლში) ტარდება კვერცხუჯრედის შეგროვებიდან 14 დღის შემდეგ.

რა განსხვავებაა ემბრიონის გადატანას მე –3 ან მე –5 დღეს?

ემბრიონის გადატანა ხორციელდება კვერცხუჯრედის შეგროვების დღიდან 3 ან 5 დღის შემდეგ. მე -3 დღეს, ემბრიონი 7-8 უჯრედით (იდეალურ შემთხვევაში), მე -5 დღეს, ანუ ბლასტოცისტის ეტაპზე, 250 უჯრედზე მეტი, შიდა უჯრედის მასა, რომელიც შექმნის ახალშობილს და გარე უჯრედული მასა ( ტროფოექტოდერმი), რომელიც შექმნის ბავშვის დედას, დიფერენცირდება. ამიტომ, ემბრიონის საშვილოსნოს მიერთების უფრო მაღალი პოტენციალი შეიძლება უფრო ზუსტად შეირჩეს მე -5 დღის გადატანაზე დაგეგმილ შემთხვევებში. გარდა ამისა, მე -5 დღის გადატანისას უკეთესია ემბრიონის (ბლასტოცისტა) და საშვილოსნოს შიდა ფენის სინქრონიზაცია. ამ მიზეზით, ორსულობის მაჩვენებელი უფრო მაღალია მე -5 დღის გადარიცხვებში, ვიდრე მე -3 დღის ტრანსფერებში.

დარჩება ემბრიონები ემბრიონის გადატანის შემდეგ? თუ ასეა, რა უნდა გააკეთოს მათთან?

თუ გადატანის შემდეგ დარჩა ხარისხიანი ემბრიონები, მათი გაყინვა და შენახვა შეიძლება. ჩვენს კლინიკაში გვაქვს ემბრიონის გაყინვის ძალიან წარმატებული პროგრამა და ვიყენებთ ყველაზე განახლებულ და წარმატებულ მეთოდს, საშრობი ტექნიკას. ჩვენ მხოლოდ მე -5 ან მე -6 დღეს ემბრიონებს (ბლასტოცისტებს) ვყინავთ, რომლებიც გაყინვისთვისაა შესაფერისი. ამიტომ, თუნდაც იშვიათ პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ ახალი ემბრიონის გადატანა მე -3 დღეს, დარჩენილი ემბრიონების დაცვა შეიძლება კიდევ 2-3 დღის განმავლობაში და მე -5 / მე -6. როდესაც დღე ბლასტოცისტის სტადიაშია, თუ ის ხარისხიანად არის შესაფერისი, მას ვინახავთ გაყინვით.

გაყინული მე -5 / მე -6 ჩვენს ცენტრში. დღის ემბრიონების გალღობის შემდეგ გადარჩენის მაჩვენებლები დაახლოებით 97-98% -ია და მათი გადატანის შემდეგ 50-55% ორსულობის მიღწევა შეგვიძლია, სულ მცირე, ახლო გამოყენებამდე.

როგორ განისაზღვრება ემბრიონების გადანერგვა?

შეიქმნა სამართლებრივი რეგულაციები ჩვენს ქვეყანაში IVF რეგულაციის შესაბამისად გადატანილი ემბრიონების რაოდენობის შესახებ. ამ მიზეზით, იმ შემთხვევებში, რომელთა ქალის ასაკი 35 წლამდე ასაკის არ არის, პირველი 2 აპლიკაციისას ერთი, 2-ზე მეტი ჩავარდნაა, ან თუ ქალი 35 წელს გადაცილებულია, მხოლოდ 2 ემბრიონის გადაცემაა დაშვებული.

ჩვენ გულით გვჯერა, რომ ეს სამართლებრივი რეგულირება ძალიან სწორია. რადგან მრავალჯერადი ორსულობა ყველანაირ რისკს მოაქვს როგორც დედისთვის, ასევე ბავშვისთვის. გართულებები, რომლებიც განსხვავდება მსუბუქიდან ფატალურიდან და ტოვებს შედეგებს, განსაკუთრებით ნაადრევი ჩვილების ნაადრევი მშობიარობის შემდეგ.

წარმატებული IVF ცენტრები არ სწირავენ ცოცხალ შობადობას მცირე რაოდენობით ემბრიონის გადაცემით. ვინაიდან ჩვენ ძალიან მგრძნობიარენი ვართ ამ საკითხის მიმართ, მაშინაც კი, თუ ეს საკანონმდებლო რეგულაციამ ნება დართო, ჩვენ ვგეგმავთ 1 ემბრიონის გადაყვანას 35-38 წლის ასაკში, ჩვენს პაციენტთან დეტალური განხილვით (2 პაციენტის მოთხოვნით).

ჩვენ ყოველთვის ვგეგმავთ ემბრიონის ერთჯერად გადაყვანას, ქალის ასაკისა და ემბრიონის ნორმალური რაოდენობის მიუხედავად, 38 წელს გადაცილებულ პაციენტებში, რომელთაც არ სურთ გაუკეთონ პრემპლანტაციური გენეტიკური დიაგნოზი (PGS).

როგორ ხდება ემბრიონების მოთავსება საშვილოსნოში?

ემბრიონის გადაცემა მარტივი პროცედურაა. ემბრიოლოგის მიერ ჩანასახ (ებ) ის მოთავსების შემდეგ პლასტმასის წვრილ კათეტერში, იგი მუცლიდან მოთავსებულია საშვილოსნოში ერთდროული ულტრასონოგრაფიით.

რა უნდა იქნას გათვალისწინებული ემბრიონის გადაცემის შემდეგ?

ემბრიონის გადატანის შემდეგ გირჩევთ არ იმოგზაუროთ, განსაკუთრებით პირველი 2-3 დღე და მაქსიმალურად შეანელოთ ფიზიკური აქტივობა და დაისვენოთ. 3 დღის შემდეგ შეგიძლიათ თანდათან დაუბრუნდეთ ყოველდღიურ ცხოვრებას. ამასთან, გირჩევთ, არ იმუშაოთ, თუ ეს შესაძლებელია. ჩვენ შეგვიძლია 10 დღის განმავლობაში მივცეთ დასვენების ანგარიში ჩვენს პაციენტებს, რომელთაც სურთ ემბრიონის გადაცემის შემდეგ.

გარდა ამისა, გირჩევთ, არ გქონდეთ სქესობრივი კავშირი გადაცემის შემდეგ ორსულობის ტესტის დღემდე .

ორსულობის ტესტი

გადაცემის პროცესიდან 12 დღის განმავლობაში ტარდება ორსულობის ტესტი იმის გასარკვევად, მოხდა თუ არა ორსულობა. ეს ტესტი არის სისხლის ტესტი, რომელსაც BHCG– ს ვუწოდებთ სისხლში, რომელიც არ საჭიროებს შიმშილს და გაჯერებას. პაციენტს ვიწვევთ ულტრაბგერითი კონტროლისთვის 1 კვირის განმავლობაში – ორსულობის დაფიქსირებიდან 10 დღის შემდეგ. მეორეს მხრივ, ქალაქგარეთ ან საზღვარგარეთ მცხოვრებ პაციენტებს აქვთ კონტროლი და აწვდიან ინფორმაციას მათ ადგილზე. მიუხედავად იმისა, რომ ორსულობის შემდეგ ნორმალური ორსულობაა, ჩვენ არ ვწყვეტთ წამლის დახმარებას, რომელსაც ვიყენებთ, განსაკუთრებით პირველი 3 თვის განმავლობაში.