გუნდი

Op. Dr. Ufuk YILMAZ
ინვიტრო განაყოფიერების სპეციალისტი

Hasan Tahsin SANİSOĞLU
ინვიტრო განაყოფიერების სპეციალისტი

Özkan YILDIRIM
ემბრიოლოგი

Ali Kemal KADI
Ბიოლოგი

Op.Dr. M.FERYAT DEMİRHAN
Მთვარი ექიმი

Prof. Dr. G. Kemal ÖZGÜR
უროლოგი

Uzm. Dr. Mustafa KÖSE
ენდოკრინოლოგი

Uzm.Dr. Fatma YILDIRIM
ფსიქიატრი

Op. Dr. Hasan TURGUT
ურულოგი

Uzm. Dr. Aylin ÖZDEMİR
Ანესტეზიოლოგი

Dowloadd
Uzm. ვილდან ჩელიკ

Merve HATİPOĞLU
ვილდან ჩელიკ

Ayşe AKKAYA
Ექთანი

Songül AL
Ექთანი

Seçil ŞAHİN
Hemşire

Merve KAYAR
Ექთანი

Zeynep DURMUŞ
ზეინებ დურმუშ

Gülhan ÇOBANOĞLU
ზეინებ დურმუშ

Bahar GEDİKLİ
ინვიტრო განაყოფიერების კორდინატორი