Döllenme (Fertilizasyon)

Fertilizasyon Nedir? Mikroenjeksiyonu takiben 16. saatte yapılan mikroskobik değerlendirme ile başarıyla fertilizasyon işlemi gerçekleşen yumurtalar diğer yumurtalardan ayrılır. Başarı ile döllenen yumurtaların mikroskop altında iki çekirdek (2PN) oluşturdukları gözlenir.

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Şekil 4

(Şekil 1)

Fertilizasyon işleminin gerçekleşmediği yumurtalarda çekirdek gözlenmez (0 çekirdek; 0 PN)
(Şekil 2)

Sorunlu döllenen yumurtalar mikroskop ile yapılan değerlendirmede tek çekirdek (1 PN) (Şekil 3 ) ve ya üç çekirdek (3 PN) (Şekil 4) olarak ayırt edilirler.

(Şekil 4)

Merkezimizde meni spermi kullanarak döllenme oranımız %75-80, TESE spermi kullanarak döllenme (fertilizasyon) oranımız %55-60 civarındadır.

Tüp bebek kaç yaşına kadar uygulanabilir?

Tüp bebek tedavisi, uygun olan olgularda 45 yaşına kadar uygulanabilir. Ancak 40 yaşından sonra, hem üretilen yumurtanın kromozomal olarak hataya yatkınlığının artması, hem de yumurtalık rezervinin azalması nedeniyle hem kendiliğinden hem de tüp bebek ile gebelik şansının azaldığı ve oluşan gebeliğin düşükle kaybedilme riskinin arttığı bilinmelidir.

Pre-implantasyon Genetik Tarama (PGS) yöntemi ile, kadın yaşı 38 yaş ve sonrası olan olgularda embriyolar rahime nakledilmeden önce alınan hücre örnekleri üzerinde genetik tarama yapılarak normal kromozomal yapılı olan embriyo tespit edilebilmektedir. Bu sayede, yaşın ilerlemiş olmasının getirdiği olumsuzluklar ortadan kalkmakta ve normal olarak rapor edilen embriyonun nakledilmesi ile canlı doğum oranları %50’ler civarına ulaşmaktadır.

Tüp bebek tedavisi ne kadar sürer?

Hastalarımıza yaptığımız ilk değerlendirme sonrasında, her hastanın bireysel özelliklerine, yaşına ve yumurtalık rezervine göre, kişiye özel tedavi protokolünü belirlemekteyiz. Bu nedenle adet öncesi dönemde bazı hastaların, kendilerine uygun görülen ilaç tedavi protokolü kapsamında ilaç kullanmaları gerekebilmektedir.

Tüp bebek tedavisi adetten itibaren yaklaşık olarak 2-2.5 hafta sürmektedir. Yumurta toplama gününden 2 hafta sonra yapılan kanda gebelik testi ile de gebelik durumu anlaşılabilmektedir.

Tüp bebek tedavisinde kullanılan hormon ilaçları kanser riskini artırır mı? Bu ilaçların yan etkileri var mı?

Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlara bağlı olarak kanser riskinde (rahim, meme, yumurtalık) artış söz konusu değildir. Yumurtalıkların aşırı uyarılması (hiperstimülasyon-OHSS) en önemli risktir. Son yıllarda bu konuda aldığımız önlemler nedeniyle, hastaneye yatmayı gerektirir, şiddetli OHSS vakalarını artık görmemekteyiz.

Sperm tetkikinde sperm sayısının çok az olması veya sperm bulunmaması durumunda ne yapılmaktadır?

Sperm sayısı az ise, çok kısıtlı hasta grupları dışında, ilaçla tedavi mümkün olmadığı için direkt olarak tüp bebek tedavisi önerilir. Menide hiç sperm olmaması durumlarında ise tüp bebek tedavisine ilaveten testis içinden cerrahi olarak sperm aranması işlemi (TESE/PESA/TESA) gerekir. Bu grup hastalarda % 5-10 sıklıkla yapısal/sayısal kromozomal problemler de görülebildiği için, tüp bebek tedavisine başlamadan erkeğe kromozom analizi yapılmasını planlamaktayız.

Mikroenjeksiyon (ICSI) ve invitro fertilizasyon (IVF) nedir?

Her ikisi de tüp bebek tedavisi sırasında uygulanan döllenme yöntemlerinden biridir.

Mikronenjeksiyon, tek bir spermin yumurta içine enjekte edilmesi sonrasında döllenmenin sağlandığı bir yöntemdir. Biz kliniğimizde, tüm olgularda ve tüm gebe kalamama nedenlerinde, döllenme oranlarının daha yüksek olması nedeniyle mikroenjeksiyon yöntemini kullanmaktayız.

İnvitro fertilizasyon yönteminde ise, belirli sayıdaki sperm yumurtanın çevresine bırakılır ve spermlerden bir tanesi yumurtanın içine kendiliğinden girer.